Information about Author
Name, Surname:

Megija Valtere

Department:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

E-mail:

Megija.Valtere(at)rtu.lv