Information about Author
Name, Surname:

Terēza Bezručko

Department:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

E-mail:

Tereza.Bezrucko(at)rtu.lv

Publications
9 items found, displaying 1 to 9.
Analysis of Textile Circularity Potential
(2023)
Megija Valtere, Terēza Bezručko, Dagnija Blumberga
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
83 items found, displaying 1 to 83.
TEST4SME - Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Baltic sea region, 2017-2020
Vides aizsardzība
Jūlija Gušča
Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses - (RIBuild)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
A decision support method for development of industrial synergies
Vides aizsardzība
Marika Rošā
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Apmācības nozares profesionāļiem un uzņēmējiem par ekoinovācijām elektronikas produktu izstrādē
Citi
Miķelis Dzikēvičs
Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai
Citi
Silvija Nora Kalniņš
Atjauno savu ēku, taupot enerģiju. Sāc rīkoties daudz ātrāk
Citi
Terēza Bezručko
Aukstuma ķēdes energoefektivitātes uzlabošana
Citi
Francesco Romagnoli
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
BIODEAL
Vides aizsardzība
Vladimirs Kirsanovs
Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni
Citi
Jeļena Pubule
Bioekonomika Zaļā kursa ēnā
Citi
Vladimirs Kirsanovs
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju asociāli ekonomiskie aspekti - (BIO-EKONOMIKA)
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Bioresursu vērtības modelis
Citi
Lauma Žihare
Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd generation biofuels (BioWALK4Biofuels)
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni
Citi
Anna Kubule
Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)
Citi
Marika Rošā
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
City resilience: urban metabolism perspective within the system dynamics modelling
Vides aizsardzība
Claudio Rochas
Coordinating and Leveraging regional knowledge for initiating a Sustainable and optimised EU Waste to Energy Programme (Acronym: COOLSWEEP)
Citi
Francesco Romagnoli
Dabisks termoiepakojums
Vides aizsardzība
Terēza Bezručko
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Ēku renovācijas ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Gatis Bažbauers
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Andra Blumberga
Energy Efficient and Ecological Housing (ECOHOUSING)
Enerģētika
Francesco Romagnoli
Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti
Citi
Dagnija Blumberga
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (34-11000-C3826.4.2)
Terēza Bezručko
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (34-11000-PL3826.3)
Terēza Bezručko
Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
Enerģētikas un klimta modelēšanas virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
FLEX4RES
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Green Engine
Izglītība
Dagnija Blumberga
Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai.
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai - SWEDA
Citi
Francesco Romagnoli
Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā
Citi
Aiga Barisa
Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā
Citi
Aiga Barisa
Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm
Citi
Vladimirs Kirsanovs
Implementation of different policy strategies promoting the use of wood fuel in the Latvian district heating system: impact evaluation through a system dynamic model
Enerģētika
Francesco Romagnoli
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)
Citi
Dagnija Blumberga
Inovatīvas biomasas gasifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei - (SINGĀZE)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Integrēta CO2 biofiltra un makroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)
Citi
Francesco Romagnoli
Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Citi
Jeļena Pubule
Investīcijas klimata kapocitātē CIC
Vides aizsardzība
Agris Kamenders
Izpratnes veidošana par vidi saudzējošu būvmateriālu un apdares materiālu lietošanu “GREEN ICON”
Vides aizsardzība
Mārtiņš Gedrovičs
Kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai Āzijā (CABARET)
Izglītība
Francesco Romagnoli
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Kompakts saules un granulu modulis
Enerģētika
Marika Rošā
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde
Citi
Andra Blumberga
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju iztrāde
Citi
Andra Blumberga
Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība
Citi
Dagnija Blumberga
Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība
Citi
Dace Lauka
LOW TEMP - Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū (NorthPass)
Vides aizsardzība
Claudio Rochas
Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa koncepcija - BIOCM
Citi
Jūlija Gušča
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība
Citi
Jeļena Pubule
Plasmas tehnoloģiju popularizēšana vides aizsardzībā Baltijas jūras reģionā - PlasTEP
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Publiskā energosektora alternatīvas - PEA
Enerģētika
Marika Rošā
Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās.
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Rīkojies tagad:Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Save your bUildiNg by SavINg Energy – towards 202020m2 of deeply renovated multifamily residential buildings — (SUNShINE)
Enerģētika
Marika Rošā
SET4LOW
Vides aizsardzība
Gatis Bažbauers
Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Citi
Gatis Bažbauers
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Sistēmu analīze MOOC ilgtspējības transformācijai - SYSSUS
Citi
Andra Blumberga
Solutions for energy efficiency and use of renewable energy recourses in ventilation air heating: A review
Enerģētika
Aivars Žandeckis
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Mehānika)
Jānis Vība
Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem
Citi
Ivars Veidenbergs
TESCON
Vides aizsardzība
Miķelis Dzikēvičs
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Citi
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-DOK.VASSI/16)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-N7048.09)
Citi
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-RSFF.VASSI)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-L7854)
Aivars Žandeckis
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-L7969)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-27301-01)
Citi
Dagnija Blumberga
Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās
Citi
Ruta Vanaga
Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās
Citi
Miķelis Dzikēvičs
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs
Citi
Dagnija Blumberga