Information about Author
Name, Surname:

Agris Kamenders

Department:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.7 Environmental engineering and energetics

Research interests:

E-mail:

agris.kamenders(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-4695-6775

Topics of consultations
Energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu izmantošana ēku, rūpniecības un energoapgādes sektoros, energoapgādes sistēmu modelēšana, tehnisko – ekonomiskais novērtējums, gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkās, pasīvās ēkas, dinamiskā ēku enerģijas patēriņa modelēšana, dzīves cikla izmaksu novērtējums un optimizācija
Researcher provides external consultations
Yes
Publications
58 items found, displaying 1 to 10.
Supervised Dissertations
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
15 items found, displaying 1 to 15.
Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses - (RIBuild)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Aukstuma ķēdes energoefektivitātes uzlabošana
Citi
Francesco Romagnoli
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Gatis Bažbauers
Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai.
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Investīcijas klimata kapocitātē CIC
Vides aizsardzība
Agris Kamenders
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū (NorthPass)
Vides aizsardzība
Claudio Rochas
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Citi
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-I3801)
Agris Kamenders
Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās
Citi
Ruta Vanaga
„Zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijas izstrāde Latvijas apstākļiem”
Vides aizsardzība
Andra Blumberga