Information about Author
Name, Surname:

Ilze Dzene

Department:

(27301) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

ilze.dzene1982(at)gmail.com

Publications
51 items found, displaying 1 to 10.
Assessment of the Potential for Balancing Wind Power Supply with Biogas Plants in Latvia
(2015)
Ilze Dzene, Francesco Romagnoli
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Strategies and Business Models for Heat Use from Biogas Plants: A European Perspective
(2014)
S. Amann, C. Amann, Ilze Dzene
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
6 items found, displaying 1 to 6.
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Līmeņatzīmes metode siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai
Vides aizsardzība
Marika Rošā
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Monitorings un audits ietekmes uz vidi novērtējumā Latvijā
Citi, IZM-RTU
Ilze Dzene
Publiskā energosektora alternatīvas - PEA
Enerģētika
Marika Rošā
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga