RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Kristīne Veģere
Department (24701) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
Scientific Degree Doktors
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.11 Other engineering and technologies
Research interests Alternatīvie enerģijas avoti
E-mail Kristine.Vegere@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Acid Whey Potential for Biogas Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristīne Veģere, Simona Larsona
Alkali-Activated Metakaolin as a Zeolite-Like Binder for the Production of Adsorbents Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Kristīne Veģere, Laura Vītola, Pauls Ārgalis, Diāna Bajāre, Andrejs Krauklis
Alkaline Activated Material for pH Control in Biotechnologies Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Kristīne Veģere, Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Vitālijs Lakevičs, Jānis Rubulis
Alkaline Granules for pH Control in Biotechnologies Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kristīne Veģere, Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Vitālijs Lakevičs, Jānis Rubulis
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Veģere, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Application of Fluorescent in situ Hybridisation for Monitoring Methanogenic Archaea in Acid Whey Anaerobic Digestion Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Kristīne Veģere, Linda Mežule, Brigita Daļecka, Simona Larsona, Juris Vanags, Jānis Rubulis
Application of Industrial Wastes in Renewable Energy Production Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Kristīne Veģere, Ģirts Būmanis, Linda Mežule, Tālis Juhna, Diāna Bajāre
Bioaugmentation of Acid Whey Anaerobic Digestion Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristīne Veģere, Simona Larsona
Bioaugmentation to Improve Biogas Yield in Cheese Whey Anaerobic Digestion Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Kristīne Veģere, Ēriks Skripsts, Tālis Juhna, Simona Larsona
Biochemical Methane Potential from Anaerobic Digestion of the Macrophyte Cerathophyllum Demersum: A Batch Test study for Latvian Conditions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Laura Pastare, Francesco Romagnoli, Kristīne Veģere, Ilze Dzene, Dagnija Blumberga
34 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4 [Next/Last]

Innovation applications

Title Authors
Development of Technology and Consultations on Microalgae Spirulina/Arthropira Cultivation in Temperate Climate Agnese Stunda Zujeva, Kristīne Veģere, Matīss Zuteris, Kaspars Veģeris
Fresh Spirulina/Arthrospira for Food or Medical Purposes Agnese Stunda Zujeva, Kristīne Veģere, Matīss Zuteris, Kaspars Veģeris
2 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" Vides aizsardzība 20053 Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai Vides aizsardzība 20053 Linda Mežule
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Biogāzes ražošanas risku izvērtējums Baltijas Jūras reģionā no barības vielu aprites pārvaldības perspektīvas Vides aizsardzība 24601 Kristīne Veģere
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem Enerģētika 20300 Jānis Rubulis
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde Citi 24601 Tālis Juhna
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei Enerģētika 06B02 Jūlija Gušča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Materiālu tehnoloģija 14400 Dagnija Loča
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (13-24601-C3307) 24601 Kristīne Veģere
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239) Citi 24601 Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2691) 24601 Kristīne Veģere
Vieglo pelnu cenosfēru pievienošanas ietekme uz fizikālo-mehāniskam ipašībam sintaktisko putu kompozītiem izgatavotiem ar pussausu presēšanas metodi Organiskā ķīmija 04010 Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-F2673) 14400 Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča