Information about Author
Name, Surname:

Kristīne Veģere

Department:

(24701) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.11 Other engineering and technologies

Research interests:

Alternatīvie enerģijas avoti

E-mail:

christe(at)inbox.lv

Publications
37 items found, displaying 1 to 10.
Growing and Drying Spirulina/ Arthrospira for Producing Food and Nutraceuticals: A Review
(2018)
Agnese Stunda-Zujeva, Kristīne Veģere
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
17 items found, displaying 1 to 17.
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biogāzes ražošanas risku izvērtējums Baltijas Jūras reģionā no barības vielu aprites pārvaldības perspektīvas
Vides aizsardzība
Kristīne Veģere
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde
Citi
Tālis Juhna
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Citi
Dagnija Loča
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (13-24601-C3307)
Kristīne Veģere
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2691)
Kristīne Veģere
Vieglo pelnu cenosfēru pievienošanas ietekme uz fizikālo-mehāniskam ipašībam sintaktisko putu kompozītiem izgatavotiem ar pussausu presēšanas metodi
Organiskā ķīmija
Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-F2673)
Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča