RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jānis Ločs
Honorific title Dr.sc.ing
Department (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
label.academicTitle Doktors
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research interests Keramiskie materiāli
E-mail janis.locs@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3162-7431

Papers

174 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]
Title Publikācijas veids Izdošanas gads Authors
3D Cone Beam Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HA)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Floor Elevation Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs
3D Cone Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HAP)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Flor Elevation Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs
Alkali-Silica Reactivity of Expanded Glass Granules in Structure of Lightweight Concrete Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Jānis Ločs, Aleksandrs Korjakins
Alkali-Silica Reactivity of Foam Glass Granules in Structure of Lightweight Concrete Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Jānis Ločs, Aleksandrs Korjakins
Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jānis Ločs, Vita Zālīte, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Marina Sokolova
An Assessment of PCM/timber Composite in Buildings Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jānis Kazjonovs, Jana Vecstaudža, Jānis Ločs, Diāna Bajāre
An Assessment of the PCM/Timber Composite in Buildings Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Jānis Kazjonovs, Jana Vecstaudža, Jānis Ločs, Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins
Apatite-Forming Ability of Thermally Treated Titania with Various Phase Compositions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Ločs, Inga Narkevica, Lauma Bugovecka, Jurijs Ozoliņš
Synthesis of Strontium and Fluorine Co-Substitued Calcium Phosphate Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Jolanta Rimša, Vita Zālīte, Jānis Ločs
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Māra pilmane, Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dagnija Loča, Jānis Ločs, Inese Čakstiņa, Andrejs Skaģers
174 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]

Innovation applications

5 items found, displaying all items.
Title Authors
Calcium Phosphate Nanoparticles for the Applications in Medicine, Biotechnologies, Cosmetics and Food Supplements Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dense Electro Conductive TiO2 Ceramics for Electrode Purposes Jānis Ločs, Jurijs Ozoliņš, Kristaps Rubenis, Agnese Pūra, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Highly Porous Titanium Dioxide Ceramic for Potential Use in Medicine and Water Treatment Inga Narkevica, Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs
Laser Diffraction Analysis to Determine Particle Size Distribution Zilgma Irbe, Jānis Ločs
Testing Services Using Optical Dilatometry (Heating Microscopy) Kristaps Rubenis, Jānis Ločs
5 items found, displaying all items.

Supervised Dissertations

One item found.
Title Izdošanas gads Authors
Synthesis of Strontium and Fluorine Substituted Calcium Deficient Hydroxyapatite and Application for Tooth Enamel Remineralization 2017 Vita Zālīte
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Apatite-forming ability of thermally treated titania with various phase compositions Materiālu tehnoloģija 04000 Jānis Ločs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Biomateriālu izpētes veicināšana Rīgas Tehniskajā Universitātē Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Biomimētiska hidroksilapatīta biosintēze in vivo - sintētisko kaulus aizvietojošo materiālu nākotne Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai. Materiālu tehnoloģija Jānis Ločs
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību Informācijas tehnoloģijas 04000 Laila Eliņa
Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai Veselības aprūpe 14400 Dagnija Loča
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku RTU pētniecības 14413 Jurijs Ozoliņš
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Keramiku saturoša tinte pacientu specifisku implantu izveidei. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai Materiālu tehnoloģija Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kontrolētas sudraba jonu un zāļu izdalīšanas sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes Materiālu tehnoloģija 04010 Arita Dubņika
Lekciju sērija un zinātniskās sadarbības veicināšana par rentgendifraktometrijas un Rietveld metožu izmantošanu Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14401 Arita Dubņika
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Materiālu tehnoloģija 14400 Dagnija Loča
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO) Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14413 Jānis Ločs
Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā Materiālu tehnoloģija 04010 Sandra Vasiļevska
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem Citi 14401 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Preparatory visit to the University of Oslo under bilateral fund. Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA Citi 14400 Jānis Ločs
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT) Materiālu tehnoloģija 14401 Jānis Ločs
Termiskās apstrādes ierosināta amorfa kalcija fosfāta īpatnējā virsmas laukuma samazināšanās Organiskā ķīmija 14000 Jānis Ločs
Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai. Materiālu tehnoloģija Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317) 14400 Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3784) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-L8248) 14400 Olita Medne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11.1) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI) Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-VKC.07) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1711) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W2748) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3358.1) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3593) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2017/3.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/1.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/9.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2013/21) 14400 Agnese Pūra
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (34-14413-ZP-2013/20) 14413 Jānis Ločs
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-04000.N) 04000 Tālis Juhna