Information about Author
Name, Surname:

Līga Bērziņa-Cimdiņa

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

liga.berzina-cimdina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1987-2226
Publications
339 items found, displaying 1 to 10.
Stability of Suspensions and Emulsions Containing Illitic Clays
(2017)
Inga Jurgelāne, Agnese Stunda-Zujeva, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Cross-linked Dexamethasone Sodium Phosphate Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds
(2017)
Arita Dubņika, Dagnija Loča, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Glass Formation and Crystallization in P2O5-Nb2O5-CaO-Na2O System
(2017)
Agnese Stunda-Zujeva, Jana Vecstaudža, Guna Krieķe, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Biodegradable Materials and Metallic Implants - A Review
(2017)
Mythili Prakasam, Jānis Ločs, Kristīne Šalma-Ancāne, Dagnija Loča, Alain Largeteau, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases

Projects
29 items found, displaying 1 to 29.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Dabas aizsardzība Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana ūdens attīrīšanas sistēmās un atkritumu novietņu rekultivizācija
Vides aizsardzība
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)
Citi
Līga Bērziņa-Cimdiņa
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas"
Kultūra
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Kristīne Šalma-Ancāne
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai
Citi
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Citi
Jānis Ločs
SOLITECH, Mīksto litogrāfiju tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-N7049.11)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-I1992)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-17)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-18)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1712)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8097)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8099)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
VPP 6. programma. 4. projekts - "Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)". 2. apakšprojekts
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa