Information about Author
Name, Surname:

Vitālijs Lakevičs

Department:

(14413) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

Scientific Degree:

Doktors

Publications
34 items found, displaying 1 to 10.
Projects
8 items found, displaying 1 to 8.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Hidroksiapatīta keramikas granulu izstrāde un sorbtīvo īpašību izpēte pielietojumam biotehnoloģijā.
RTU pētniecības
Vitālijs Lakevičs
Investigation of surface properties of magnesium containing hydroxyapatite ceramic granules.
Materiālu tehnoloģija
Vitālijs Lakevičs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs