Information about Author
Name, Surname:

Jānis Rubulis

Department:

(32600) Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Janis.Rubulis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-4694-5977
Publications
31 items found, displaying 1 to 10.
Cleaning of Ceramic Ultrafiltration Membranes after Filtration of Hay Hydrolysate
(2021)
Kamila Gruškeviča, Mārtiņš Strods, Jānis Rubulis, Linda Mežule
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Supervised Dissertations
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
52 items found, displaying 1 to 52.

Enerģētika
Jānis Rubulis
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā
Citi
Jānis Rubulis
Biogāzes ražošanas risku izvērtējums Baltijas Jūras reģionā no barības vielu aprites pārvaldības perspektīvas
Vides aizsardzība
Kristīne Veģere
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde
Citi
Tālis Juhna
Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra (34-24502-SZI-2018/1.1)
Aleksandrs Korjakins
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.4)
Citi
Andrejs Krasņikovs
Būvzinātnes centrs (34-24600-N8240)
Sandris Ručevskis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N8240.1)
Jānis Rubulis
Būvzinātnes centrs (34-24600-RSFF.BZC)
Sandris Ručevskis
Cauruļu veidgabalu ietekme uz saduļķošanās potenciāla metodes mērījumiem
RTU pētniecības
Jānis Rubulis
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību
Informācijas tehnoloģijas
Laila Eliņa
Dzeramā ūdens sadales tīkla baktēriju skaita izmaiņu modeļa verifikācija
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
EloKITvita metodoloģijas pielāgošana dažādas koncentrācijas piena produktu paraugiem
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
EloKITvita metodoloģijas pielāgošanu dažādas koncentrācijas piena produktu paraugiem 2015
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
EloKITvita metodoloģijas pielietojuma testēšana un pielāgošana piena produktiem
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
Enerģētikas institūts (34-11200-BNS_RealValue)
Antans Sauļus Sauhats
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Innovative Decision Support System for Water Industry – IDSS - WATER
Pilsētas attīstība un plānošana
Jānis Rubulis
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Klimata zināšanu un inovāciju kopiena
Citi
Kristīne Šteinerte
Kritiskās infrastruktūras noturības novērtējums (ASSESSOR)
Drošība
Jānis Rubulis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nogulumu ietekme uz mikroorganismu augšanu dzeramā ūdens apgādes sistēmā
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
Pieejamas membrānu bioloģiskā piesārņojuma mazināšanas tehnoloģijas, optimizējot priekšattīrīšanas un tīrīšanas metodes
Vides aizsardzība
Kristīna Kokina
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība
RTU pētniecības
Arta Čakša-Lapsiņa
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centrs (34-13108-N7047.7)
Sandis Spolītis
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON
Citi
Sandis Dejus
Ūdens kvalitātes uzlabošana Ādažu novada centra ciemata ūdensvada kritiskajos posmos ar vienvirziena skalošanas metodi
Citi
Jānis Rubulis
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma
Citi
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-BNS_CoESET)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L7925)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8288)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8438)
Komunālā saimniecība
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8458)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8672)
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-SZI-2018/11.1)
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W3732)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W4003)
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-ZI-2018/11.1)
Tālis Juhna
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži
Citi
Jānis Rubulis
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/1.2)
Jānis Ločs