Information about Author
Name, Surname:

Sandis Dejus

Department:

(32600) Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.7 Environmental engineering and energetics

Research interests:

E-mail:

Sandis.Dejus(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-9110-3325
Publications
18 items found, displaying 1 to 10.
Quality-Focused Data Delivery in Wireless Sensor Network for Drinking Water Distribution System
(2018)
Sandis Dejus, Anatolijs Zabašta, Rasa Bruzgiene, Lina Narbutaite, Nadežda Kuņicina
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
On-line Drinking Water Contamination Event Detection Methods
(2017)
Sandis Dejus, Alīna Neščerecka, Tālis Juhna
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
15 items found, displaying 1 to 15.
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (34-24000-DOK.BIF)
Juris Smirnovs
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai
Citi
Kristīna Kokina
Innovative Decision Support System for Water Industry – IDSS - WATER
Pilsētas attīstība un plānošana
Jānis Rubulis
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā
Citi
Kristīna Kokina
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība
RTU pētniecības
Arta Čakša-Lapsiņa
Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai
Komunālā saimniecība
Sandis Dejus
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON
Citi
Sandis Dejus
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma
Citi
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8102.1)
Sandis Dejus