Information about Author
Name, Surname:

Linda Mežule

Department:

(24701) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Linda.Mezule(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-7842-0433
Publications
87 items found, displaying 1 to 10.
Board Game for the Engineering Students to Promote Interest in City Infrastructure Courses
(2021)
Kristīna Kokina, Linda Mežule, Anatolijs Borodiņecs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Cleaning of Ceramic Ultrafiltration Membranes after Filtration of Hay Hydrolysate
(2021)
Kamila Gruškeviča, Mārtiņš Strods, Jānis Rubulis, Linda Mežule
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Alternative UV Light Sources for Surface Disinfection
(2021)
Atis Skudra, Linda Mežule, Karina Spunde, Gita Rēvalde, Anna Zajakina, Madara Ziņģe, Tālis Juhna
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
33 items found, displaying 1 to 33.
Komunālo notekūdeņu pēcattīrīšana ar cikliskas darbības fotobioreaktoru tehnoloģiju
Vides aizsardzība
Linda Mežule
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
B-LIQ
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.4)
Citi
Andrejs Krasņikovs
Būvzinātnes centrs (34-24004-VKC.05)
Citi
Linda Mežule
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās
Materiālu tehnoloģija
Tālis Juhna
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā - WATERCHAIN
Vides aizsardzība
Tālis Juhna
Gāzu hromatogrāfijā pielietojama jauna derivatizācijas reaģenta un uz tā balstīto analītisko metožu izstrāde
Organiskā ķīmija
Sanita Vanaga
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
Pieejamas membrānu bioloģiskā piesārņojuma mazināšanas tehnoloģijas, optimizējot priekšattīrīšanas un tīrīšanas metodes
Vides aizsardzība
Kristīna Kokina
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24301-Y8097.1)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W1770)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2802)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W3358)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8082.4.1)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8097.1)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-YD8111.2)
Citi
Tālis Juhna
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars
Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām
Materiālu tehnoloģija
Andris Šutka
Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām (ŪPZL) struktūrvienība)
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas
Vides aizsardzība
Linda Mežule
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.7. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Linda Mežule