Information about Author
Name, Surname:

Valdis Kampars

Honorific title:

Mrs

Scientific Degree:

Habilitētais doktors

E-mail:

Valdis.Kampars(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-5490-8928
Publications
272 items found, displaying 1 to 10.
Steam Distillation of Acidulated Soapstock and FAME Synthesis
(2022)
Lauma Laipniece, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in other conference proceedings
Formate Esters Containing Biodiesel - Diesel Mixed Fuels
(2021)
Valdis Kampars, Anastasija Naumova
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Production of FAME from Rapeseed Soapstock
(2021)
Valdis Kampars, Ilze Māliņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Effects of Al and Co Promoters on CuO/SBA-15/Kaolinite Catalyst Properties and CO2Hydrogenation at Low Pressure
(2021)
Zane Ābelniece, Valdis Kampars, Helle-Mai Piirsoo, Aile Tamm
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Catalytic Intermediate Pyrolysis of Cellulose for Hydrocarbon Production in the Presence of Zeolites by Using TGA-FTIR Method
(2020)
Kristīne Lazdoviča, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Patents
15 items found, displaying 1 to 10.
Projects
34 items found, displaying 1 to 34.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
B 30 raksturojumi un to noteikšana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Benzīna ķīmiskais sastāvs, oktānskaitlis un sadegšanas siltums
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092)
Citi
Valdis Kampars
Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pilnveidošana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (13-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (32-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-DOK.LĶI/20)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2586)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-PL2586.1)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķimijas institūts (34-14800-YD8111.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija"
Izglītība
Valdis Kampars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas (L8699)
Citi
Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Izglītība
Gundars Alksnis
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai
Citi
Valdis Kampars
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars