Information about Author
Name, Surname:

Valdis Kampars

Honorific title:

Mrs

Scientific Degree:

Habilitētais doktors

E-mail:

Valdis.Kampars(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-5490-8928
Publications
279 items found, displaying 1 to 10.
Steam Distillation of Acidulated Soapstock and FAME Synthesis
(2022)
Lauma Laipniece, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Scale-up of Biodiesel Synthesis in Chemical Interesterification Reaction of Rapeseed Oil with Methyl Formate and Methyl Acetate
(2022)
Lauma Laipniece, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Agglomeration of Fe/SBA-15 with Clays for Fischer–Tropsch Synthesis
(2022)
Agija Stanke, Valdis Kampars
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database
Preparation of Cu/ZnO/SBA-15 Catalyst for Methanol Synthesis via CO2 Hydrogenation at Low Pressure: Effect of Calcination Temperature
(2022)
Zane Ābelniece, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Patents
15 items found, displaying 1 to 10.
Projects
33 items found, displaying 1 to 33.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
B 30 raksturojumi un to noteikšana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Benzīna ķīmiskais sastāvs, oktānskaitlis un sadegšanas siltums
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā
Citi
Valdis Kampars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092)
Citi
Valdis Kampars
Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pilnveidošana
Citi, IZM-RTU
Valdis Kampars
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (13-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (32-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-DOK.LĶI/20)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2586)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-PL2586.1)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI)
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-Y8082.4)
Valdis Kampars
Lietišķās ķimijas institūts (34-14800-YD8111.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija"
Izglītība
Valdis Kampars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei
Citi
Valdis Kampars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Citi
Valdis Kampars
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas (L8699)
Citi
Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei
Citi
Valdis Kampars
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai
Citi
Valdis Kampars
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars