Information about Author
Name, Surname:

Valdis Kokars

Department:

(14821) Ķīmijas katedra

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Valdis.Kokars(at)rtu.lv

Publications
148 items found, displaying 1 to 10.
Projects
31 items found, displaying 1 to 31.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Augsttemperatūras sintēzes laboratorija (34-14N02-N8197)
Valdis Kokars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1)
Citi
Valdis Kokars
Elektroķīmijas laboratorija (34-14N03-N8198)
Valdis Kokars
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Enabling a Commercially Viable Long Lifespan and High-Efficiency Omni- Friendly OLED Lighting Source with G2 and G3 Emitters
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte
Organiskā ķīmija
Valdis Kokars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošanai
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei
Organiskā ķīmija
Kaspars Traskovskis
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2585)
Valdis Kokars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-W2562)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (21-14000-N7010.14)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF/16)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-N7010.14)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-V7010.14)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-Y7010.14)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (64-14000-90)
Citi
Valdis Kokars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Neorganiskās ķīmijas institūts (61-14N00-L7010.14N00)
Valdis Kokars
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Plazmas procesu laboratorija (34-14N01-N8196)
Valdis Kokars
RTU studiju programmas "Ķīmijas tehnoloģija" pilnveide ievērojot Boloņas procesa rekomendācijas
Izglītība
Māra Jure
Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātņu studentiem
Izglītība
Māris Knite