Information about Author
Name, Surname:

Karīna Siltāne

E-mail:

Karina.Siltane(at)rtu.lv

Publications
8 items found, displaying 1 to 8.
-
(2013)
-
(2012)

Projects
4 items found, displaying 1 to 4.
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II
Izglītība
Ralfs Meždreijs
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1)
Citi
Valdis Kokars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs