Information about Author
Name, Surname:

Ilze Māliņa

Department:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Ilze.Malina_1(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-2301-9674
Publications
33 items found, displaying 1 to 10.
Renewable Hydrocarbon Production via Rapeseed Oil Hydrotreatment over Palladium Catalysts
(2021)
Ilze Māliņa, Kristaps Māliņš, Mihails Strods Vavilovs, Veniamins Uleiskis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Production of FAME from Rapeseed Soapstock
(2021)
Valdis Kampars, Ilze Māliņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Comparison of Luminescent Properties in Solid-State and Polymer Films of Eu(III) Complexes Containing 2-Acylindandione Ligands
(2018)
Ilze Māliņa, Valdis Kampars
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
14 items found, displaying 1 to 14.
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II
Izglītība
Ralfs Meždreijs
Atjaunojamo ogļūdeņražu iegūšana hidroapstrādē no alternatīvām izejvielām selektīvu cēlmetālu katalizatoru klātbūtnē
Citi
Kristaps Māliņš
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092)
Citi
Valdis Kampars
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Citi
Valdis Kokars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI)
Valdis Kampars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF)
Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF/16)
Valdis Kokars
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma
Citi
Valdis Kampars
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde
RTU pētniecības
Ralfs Meždreijs