Information about Author
Name, Surname:

Kaspars Traskovskis

Department:

(14800) Lietišķās ķīmijas institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Kaspars.Traskovskis(at)rtu.lv

Publications
88 items found, displaying 1 to 10.
Purine-Phenoxazine and Purine-Phenothiazine Conjugates
(2021)
Armands Sebris, Kaspars Traskovskis, Irina Novosjolova, Māris Turks
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
13 items found, displaying 1 to 13.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1)
Citi
Valdis Kokars
Enabling a Commercially Viable Long Lifespan and High-Efficiency Omni- Friendly OLED Lighting Source with G2 and G3 Emitters
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošanai
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei
Organiskā ķīmija
Kaspars Traskovskis
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-ZP-2016/8)
Kaspars Traskovskis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Negaidītas dipolāru N,N-dimetilaminobenzilidēna 1,3-bis(diciānometilidēn)indāna-5-karbonskābes molekulu solvatohromiskās īpašības
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Traskovskis