Information about Author
Name, Surname:

Irina Novosjolova

Department:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Irina.Novosjolova(at)rtu.lv

Publications
184 items found, displaying 1 to 10.
Patents
10 items found, displaying 1 to 10.
Projects
12 items found, displaying 1 to 12.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Azidogrupa kā reģioselektivitātes un reakcijas spējas slēdzis annelētos pirimidīnos: medicīnas un materiālu ķīmijā pielietojamu priviliģēto struktūru sintēzes metodoloģiju jaunrade
Citi
Irina Novosjolova
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Citi
Valdis Kokars
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā
Materiālu tehnoloģija
Daina Zicāne
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem
Citi
Māris Turks
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/2-0037)
Irina Novosjolova
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/2-0037)
Irina Novosjolova
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi
Organiskā ķīmija
Māris Turks