RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jānis Kloviņš

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
3’-Aryl- and Heteryl-Substituted 2-Acrylamidocyclohexene-1-Carboxylic Acids as Novel Ligand-Group for Family of Hydroxy-Carboxylic Acid Receptors (HCA2) Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2015 Einārs Loža, Olga Bobiļeva, Rasma Bokaldere, Vija Gailīte, Ilze Kaula, Mārtiņš Ikaunieks, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Gunārs Duburs, Egils Bisenieks
Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Māris Turks
Triazolylpurine Derivatives as Agonists of Adenosine and Purine Receptors Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2014 Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Triazolylpurine Derivatives as Antiviral Agents Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2014 Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
4 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
2 items found, displaying all items.