Information about Author
Name, Surname:

Armands Sebris

Department:

(14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

E-mail:

Armands.Sebris_1(at)rtu.lv

Publications
35 items found, displaying 1 to 10.
Purine-Phenoxazine and Purine-Phenothiazine Conjugates
(2021)
Armands Sebris, Kaspars Traskovskis, Irina Novosjolova, Māris Turks
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
8 items found, displaying 1 to 8.
Azidogrupa kā reģioselektivitātes un reakcijas spējas slēdzis annelētos pirimidīnos: medicīnas un materiālu ķīmijā pielietojamu priviliģēto struktūru sintēzes metodoloģiju jaunrade
Organiskā ķīmija
Irina Novosjolova
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jaunu (deaza) purīna-triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietpjums
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
No azidopurīna-tetrazolopurīna tautomērijas teorētiskās izpratnes līdz tās pielietojumam medicīnas ķīmijā un materiālu ķīmijā
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/2-0037)
Irina Novosjolova
Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās
Citi
Uģis Citskovskis