Information about Author
Name, Surname:

Kristaps Valkovskis

Department:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Field of research:

1. Natural sciences

Sub-field of research:

1.4 Chemical sciences

Research interests:

E-mail:

Kristaps.Valkovskis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-9205-8255
Publications
29 items found, displaying 1 to 10.
Patents
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
5 items found, displaying 1 to 5.
Azidogrupa kā reģioselektivitātes un reakcijas spējas slēdzis annelētos pirimidīnos: medicīnas un materiālu ķīmijā pielietojamu priviliģēto struktūru sintēzes metodoloģiju jaunrade
Citi
Irina Novosjolova
Nukleofīlu-elektrofīlu pāru pievienošana π–elektronu sistēmām šķidrā sēra dioksīdā
Organiskā ķīmija
Sanita Vanaga
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-DOK.OĶTI/20)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/1-0315)
Māris Turks