RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Lauma Apšeniece
E-mail lauma.apseniece@gmail.com

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
. Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Matīss Ratnieks, Lauma Apšeniece, Ērika Bizdēna
Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Ābelniece
Hydrodeoxygenation of Rapeseed Oil in Cyclohexane Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
Hydrotreating of Wheat Straw in Toluene and Ethanol Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš, Lauma Apšeniece
Hydrotreatment of Raw Sewage Sludge in Ethanol Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Kristaps Māliņš
Investigation of Deoxygenation of Rapeseed Oil over Raney Nickel and Ni/SiO2−Al2O3 Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars, Zane Ābelniece, Kristaps Māliņš
Optimization of Rapeseed Oil Fatty Acid Esterification with Methanol in the Presence of Sulfuric Acid Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Jānis Brinks, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Jūlija Prilucka, Lauma Apšeniece
Rapeseed Oil Deoxygenation in Ethanol and Cyclohexane over Nil Al203-Si02 Catalyst Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Lauma Apšeniece, Raimonds Mūrnieks, Valdis Kampars
8 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām Raimonds Mūrnieks, Lauma Apšeniece, Valdis Kampars
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II Izglītība 02000 Ralfs Meždreijs
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1) Citi 14800 Valdis Kampars
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs