Information about Author
Name, Surname:

Dagnija Loča

Department:

(32100) Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

dagnija.loca(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-8056-791X
Publications
135 items found, displaying 1 to 10.
Projects
35 items found, displaying 1 to 35.
Atkritumi - resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai
Citi
Dagnija Loča
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Baltijas biomateriālu ekselences centrs (2.fāze)
Citi
Jānis Ločs
Bioaktīvi injicējami hidrogēli mīksto audu reģenerācijai pēc sejas un žokļu rekonstrukcijas ķirurģiskajām operācijām
Citi
Arita Dubņika
Biomimētiska hidroksilapatīta biosintēze in vivo - sintētisko kaulus aizvietojošo materiālu nākotne
Citi
Jānis Ločs
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas"
Kultūra
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Fiber reinforced calcium phosphate bone cements for local vancomycin delivery
Organiskā ķīmija
Dagnija Loča
Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai
Veselības aprūpe
Dagnija Loča
Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai
Citi
Agnese Pūra
Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā
Citi
Jānis Ločs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Kalcija fosfātu/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēlu sintēzes metodes un pielietojums bojāto audu aizvietošanai
Organiskā ķīmija
Dagnija Loča
Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes
Citi
Dagnija Loča
Labāko pārvaldības prakšu integrēšana ilgtspējīgai fosfora izmantošanai noslēgtā ciklā Baltijas valstīs
Vides aizsardzība
Daina Kalniņa
Lokālu zāļu piegādes sistēmu izveide uz porainu kalcija fosfātu biokeramisko pamatņu bāzes
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Citi
Dagnija Loča
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF)
Valdis Kokars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mildronāta mikroiekapsulēšana bionoārdāmos un bioloģiski stabilos polimēros
RTU pētniecības
Dagnija Loča
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai
Materiālu tehnoloģija
Sandra Vasiļevska
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA
Citi
Jānis Ločs
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317)
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1945)
Dagnija Loča
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W2748)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2013/21)
Agnese Pūra
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (34-14413-ZP-2013/20)
Jānis Ločs
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
VPP 6. programma. 4. projekts - "Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)". 2. apakšprojekts
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī
Citi
Vineta Šņepsta