Information about Author
Name, Surname:

Gatis Bažbauers

Department:

(04000) Zinātņu prorektora dienests

Scientific Degree:

Doktors

Research interests:

energosistēmu analīze, ilgtspējīgas energoapgādes sistēmas, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, enerģētikas ekonomika un socioekonomika, sistēmdinamikas modelēšana

E-mail:

Gatis.Bazbauers(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-6996-8472
Publications
114 items found, displaying 1 to 10.
Synergy between Solar Energy and Electric Transport
(2021)
Gunārs Valdmanis, Gatis Bažbauers
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
28 items found, displaying 1 to 28.
Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai
Citi
Silvija Nora Kalniņš
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Bioetanola kurināmā elementu koģenerācijas sistēmu integrēšana Latvijas energoapgādes sistēmā
Enerģētika
Gatis Bažbauers
Eiropas Tehnoloģiju universitāte
Citi
Anete Beinaroviča
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Gatis Bažbauers
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Andra Blumberga
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
FLEX4RES
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Inovatīva biomasas līdzdedzināšanas klimata tehnoloģija
Enerģētika
Gatis Bažbauers
Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Citi
Jeļena Pubule
Izpratnes veidošana par vidi saudzējošu būvmateriālu un apdares materiālu lietošanu “GREEN ICON”
Vides aizsardzība
Mārtiņš Gedrovičs
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Plasmas tehnoloģiju popularizēšana vides aizsardzībā Baltijas jūras reģionā - PlasTEP
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
SET4LOW
Vides aizsardzība
Gatis Bažbauers
Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Citi
Gatis Bažbauers
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Sistēmu analīze MOOC ilgtspējības transformācijai - SYSSUS
Citi
Andra Blumberga
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Citi
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-RSFF.VASSI)
Dagnija Blumberga
Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās
Citi
Miķelis Dzikēvičs
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs
Citi
Dagnija Blumberga
Zinātņu prorektora dienests (13-04000-04000.N)
Tālis Juhna
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-04000.N)
Tālis Juhna
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-F1921.ZPD)
Gatis Bažbauers