RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Arvis Kokins
E-mail Arvis.Kokins@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Charactirization of Post- consumer Polymer Sector in Latvia and Develpment of Polymer Nanocomposites on the Bases of Selected Recycled Polymers Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Ivans Bočkovs, Ruta Saldābola, Arvis Kokins, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Jānis Grabis, Tatjana Rezņika
Investigations of Tribological Properties of Polypropylene/ Ethylene 1- Octene Copolymer Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Ivans Bočkovs, Arvis Kokins, Remo Merijs-Meri, Jouzas Padgurskas, Raimundas Kreivaitis, Audrius Žunda
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Arvis Kokins, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Nanostructured Fillers for Modification of Polymer-Polymer Composites: Structure, Mechanical and Tribological Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Ivans Bočkovs, Arvis Kokins, Remo Merijs-Meri, Jānis Grabis, J. Padgurskas, A. Zunda, R. Kreivaitis
Nanostructured Zinc Oxide Filler for Modification of Polymer-Polymer Composites: Structure and Tribological Properties Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Ivans Bočkovs, Arvis Kokins, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Juozas Padgurskas, Andrius Zunda, Raimondas Kreivaitis
Recycles Polypropylene for Development of Polymer Nanocomposites with ZnO Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Guna Vugule, Arvis Kokins, Ivans Bočkovs, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns
Secondary Polypropylene Based Nanocomposites for Engineering Applications Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Arvis Kokins, Ivans Bočkovs, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Jānis Grabis, Tatjana Reznika
Structure and Elastic Properties of Thermoplastic Elastomer Modified Polyolefine Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Ivans Bočkovs, Arvis Kokins, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Roberts Maksimovs, Ilmārs Zālīte
Structure, Rheological and Mechanical Properties of Melt Compounded Polypropylene Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Arvis Kokins, Valdis Kaļķis, I. Reinholds
Structure, Rheological and Mechanical Properties of Melt Compounded Polypropylene Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Arvis Kokins, Valdis Kaļķis, Ingars Reinholds
10 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-N7049.3) Citi 14200 Jānis Zicāns
Sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīdkompozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte Citi 14200 Jānis Zicāns