RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Dmitrijs Goreļikovs
Department (25102) Avionikas katedra
label.academicTitle Doktors
E-mail Dmitrijs.Gorelikovs@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Analysis of Systems Ensuring the Acquisition of Real-Time Cartographic Navigation Information Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2019 Dmitrijs Goreļikovs, Margarita Urbaha, Dmitry Nedelko, Jonas Stankūnas
Applying Remotely Piloted Aircraft Systems for Correcting Electronic Chart Data and Ensuring Safe Navigation Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Aleksandrs Urbahs, Dmitrijs Goreļikovs
Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels’ Navigation Promocijas darbs 2019 Dmitrijs Goreļikovs
Comparison of Developed in “EFFICIENSEA2” Project Platform “BALTICWEB” with Standard ECDIS Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Inese Barbare, Andrejs Zvaigzne, Dmitrijs Goreļikovs
Control of Agricultural Land Flooding by Using Remotely Piloted Aircraft System Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Dmitrijs Goreļikovs, Margarita Urbaha
Development and Analysis of Evaluation Algorithm for Different Cartographic Systems (ECS, ECDIS, E-Navigation) in accordance with STCW Requirements Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2017 Dmitrijs Goreļikovs
Practical Realization of Unmanned Aerial Vehicle System for Collection of Data for Maritime Navigational Charts Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Dmitrijs Goreļikovs
7 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota LidApaRāta vIDes monitoringam eksperimentāla pArauga izstrādE (LARIDAE) Aeronautika 25100 Aleksandrs Urbahs