RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jevgenijs Jaunslavietis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Lignocellulosic Biomass from Wastewater, Its Effective Recovery and Possible Application Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Sanita Vītoliņa, Galija Shulga, Skaidrīte Reihmane, Jevgenijs Jaunslavietis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Obtaining Lignocellulosic Microparticles Using Energy Saving Pre-treatment Method Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2014 Galia Shulga, Sanita Vītoliņa, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Jevgenijs Jaunslavietis, Jurijs Ozoliņš
Short Fibre Filler from Wood Residue for Polymeric Composite Materials Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Galia Shulga, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Sanita Vītoliņa, Jevgenijs Jaunslavietis, Jurijs Ozoliņš
Wettability of Modified Lignocelluloses as a Filler for Polymer Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Jevgenijs Jaunslavietis, Galia Shulga, Jurijs Ozoliņš, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Vadims Šakels
4 items found, displaying all items.