Information about Author
Name, Surname:

Juris Rihards Naudžuns

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

juris-rihards.naudzuns(at)rtu.lv

Publications
26 items found, displaying 1 to 10.
Road design
(2007)
Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Road Traffic Safety in the Baltic States
(2006)
Juris Smirnovs, Juris Rihards Naudžuns, Aldis Lāma
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database

Supervised Dissertations
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
10 items found, displaying 1 to 10.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Ceļu „melno punktu” noteikšanas algoritma izstrāde
Satiksme un transports
Jānis Smirnovs
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē
Izglītība
Ainārs Paeglītis