Information about Author
Name, Surname:

Māris Kaļinka

Department:

(31300) Būvniecības inženierzinātņu institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.1. Construction and transportation engineering

Research interests:

3D modelēšana, 3D lāzerskanēšana, arhitektūras fotogrammetrija, datubāzes, ĢIS, tālizpēte, zemes modeļi

E-mail:

maris.kalinka(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-0640-8771
Publications
43 items found, displaying 1 to 10.
Fundamentals of Building Use and Maintenance
(2021)
Ineta Geipele, Māris Kaļinka, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Use of Digital Technologies in Real Estate Management
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Data Base for Management Purposes
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Maintenance Management Plan
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN

Projects
9 items found, displaying 1 to 9.
Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai
Citi
Agris Ņikitenko
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā
Citi
Jānis Rubulis
Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
Lēmumu pieņemoša īpašumu (būvju un infrastruktūru) pārvaldības sistēma
Būvniecība un arhitektūra
Māris Kaļinka
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Piekraste mums
Citi
Sanda Lapuķe
Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma - elektroniskās versijas projekts un tā īstenošanas metodika
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Štrauhmanis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna