Information about Author
Name, Surname:

Artūrs Paļčikovskis

Department:

(24300) Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

E-mail:

Arturs.Palcikovskis(at)rtu.lv