Information about Author
Name, Surname:

Deniss Zajecs

Department:

(31400) Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts

E-mail:

Deniss.Zajecs(at)rtu.lv

Publications
8 items found, displaying 1 to 8.
Hydrothermal Performance of the External Wooded Frame Wall Structure Reinforced with Ballistic Panels
(2020)
Anatolijs Borodiņecs, Aleksejs Prozuments, Deniss Zajecs, Guna Bebre
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
6 items found, displaying 1 to 6.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (34-24000-DOK.BIF/20)
Būvniecība un arhitektūra
Juris Smirnovs
Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai
Citi
Anatolijs Borodiņecs
Medicīnas un glābšanas telpu mobilais energoapgādes risinājums
RTU pētniecības
Anatolijs Borodiņecs
Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi
Citi
Anatolijs Borodiņecs
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24302-N7045.10)
Citi
Anatolijs Borodiņecs