RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Zanda Bluķe
E-mail bluke.zanda@gmail.com

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Asymmetric Synthesis of 3,4-Dihydro-2-substituted-2H-benzothiazine-3-carboxylic Acid 1,1-Dioxide Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zanda Bluķe, Valerjans Kauss
Evaluation of an Enantioselective Synthesis of 6-Chloro-3,4-Dihydro-2H-1,2-Benzothiazine-3-Carboxylic Acid 1,1-Dioxide and Its Derivatives Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Zanda Bluķe, Meik Sladek, Ulrich Abel, Valerjans Kauss
mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Zanda Bluķe, Valerjans Kauss, Marina Teus
Synthesis of 1,1-Dioxo-2h-Benzo[E][1,2]Thiazine-3-Carboxylic Acid as Potencial Ligands for NMDA Receptors Promocijas darbs 2015 Zanda Bluķe
Search for MgLUr Ligands in Adamantanyl Urea Series Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Zanda Bluķe, Marina Teus
Synthesis of 3,4-Dihydro-2H-1,2-Benzothiazine-3-Carboxylic Acid 1,1-Dioxides and Their Evaluation as Ligands for NMDA Receptor Glycine Binding Site Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Zanda Bluķe, Einars Paass, Meik Sladek, Ulrich Abel, Valerjans Kauss
6 items found, displaying all items.