RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Marina Teus

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Identification of GCP II Inhibitors Based on 4-Arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole Scaffold Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Marina Teus, Aigars Jirgensons, Maija Dambrova, Rudolfs Mezapuke, Chris Graham Parsons, Wojciech Danysz
mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Zanda Bluķe, Valerjans Kauss, Marina Teus
Search for MgLUr Ligands in Adamantanyl Urea Series Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Zanda Bluķe, Marina Teus
3 items found, displaying all items.