RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Nikolajs Vedernikovs

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Changes in the Birch Wood Lignocellulose Composition in the Pretreatment Process Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Nikolajs Vedernikovs, Valdis Kampars, Māris Puķe, Irēna Krūma
Characterisation of Biomass from the Wood Hydrolysate and Its Isolation with Organic and Inorganic Polycation Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Galia Shulga, Sanita Vītoliņa, Jūlija Brovkina, Brigita Neiberte, Māris Puķe, Nikolajs Vedernikovs, Māris Turks, Vitālijs Rjabovs
Granular Activated Carbon from Deciduous Wood Lignocellulose Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2006 Ausma Tardenaka, Baiba Spince, Galina Dobele, Jānis Rižikovs, Jānis Zandersons, Māris Puķe, Nikolajs Vedernikovs
Impact of Birch Wood Prehydrolysis Conditions upon the Yield and Properties of Activated CarbonfFrom Lignocellulose Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Janis Rizhikovs, Jānis Zandersons, Irēna Krūma, Maris Puke, Nikolajs Vedernikovs
Impact of Water-Soluble Substances of Birch Lignocellulose on the Mechanical and Sorption Properties of Granular Activated Carbon Raksts konferenču tēžu krājumā 2005 Ausma Tardenaka, Baiba Spince, Jānis Rižikovs, Jānis Zandersons, Māris Puķe, Nikolajs Vedernikovs
Influence of Biomass Pretreatment Process Time on Furfural Extraction from Birch Wood Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Prans Brazdausks, Maris Puke, Nikolajs Vedernikovs, Irēna Krūma
Principal Organic Chemicals and Activated Carbon from Hardwood Residues Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2003 Jānis Zandersons, Irēna Krūma, Māris Puķe, Nikolajs Vedernikovs, Jānis Rižikovs
Wood Biomass from the Model Wastewater and Its Fractionation Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Galija Shulga, Sanita Vītoliņa, Jūlija Brovkina, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Māris Puķe, Nikolajs Vedernikovs
8 items found, displaying all items.