RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Girts Veveris

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Effect of Storage Terms and Conditions on Quality of Al-Na Silica Fiber Glass Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2004 Janīna Sētiņa, vasilijs Akishins, Aloizijs Patmalnieks, Girts Veveris
One item found.