Information about Author
Name, Surname:

Janīna Sētiņa

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Janina.Setina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-0561-5007
Publications
58 items found, displaying 1 to 10.
Investigation of Mineral Binders in the Institute of Silicate Materials
(2018)
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Jānis Baroniņš, Liene Gulbe
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Study of Mineral Raw Materials and Defects in Glass Fibres
(2018)
Janīna Sētiņa, Gundars Mežinskis, Vasīlijs Akišins, Laila Pētersone, Inna Juhņeviča, Līga Orlova
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Investigation of Latvian Deposits Sands as Fine Additives for Concrete
(2017)
Janīna Sētiņa, Liene Gulbe, Līga Paušus
Full-text conference paper published in other conference proceedings
Characteristics of Latvian Quartz Sand for Production of Glass
(2017)
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Gaida Maruta Sedmale, Liene Rika
Full-text conference paper published in other conference proceedings
The Influence of Cement on Properties of Lime Mortars
(2017)
Liene Gulbe, Inta Vītiņa, Janīna Sētiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
The Use of Shale Ash in Dry Mix Construction Materials
(2017)
Liene Gulbe, Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
16 items found, displaying 1 to 16.
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta- cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
HLORĪDU MAISĪJUMU IEDARBĪBAS MEHĀNISMA IZPĒTE UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE BETONAM
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
KAĻĶU JAVU SASTĀVA UN ĪPAŠĪBU MODELĒŠANA VĒSTURISKO CELTŅU KONSTRUKCIJU ATSĀĻOŠANAI
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu testēšanas laboratorija (34-04059-L8066)
Janīna Sētiņa
Vēsturisko un industriālo celtņu dabīgo un mākslīgo akmens materiālu korozijas testēšanas metodikas un aizsardzības sistēmas izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Vidēji draudzīgu piedevu izmantošana stikla kausējumu stiprināšanai un kausēšanas procesa intensifikācijai
Citi, IZM-RTU
Janīna Sētiņa