Information about Author
Name, Surname:

Līga Orlova

Department:

(32400) Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.4 Chemical engineering

Research interests:

E-mail:

Liga.Orlova(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-3417-4298
Publications
89 items found, displaying 1 to 10.
Projects
20 items found, displaying 1 to 20.
Ar Nd:YAG lāzeru inducēta fotopolimerizācija Novolac polimeros
Materiālu tehnoloģija
Sanita Vanaga
Anizotropu mehānisko īpašību iegūšana uz metāla virsmas izmantojot lāzera starojumu
Citi
Līga Orlova
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Daudzfunkcionālu titāna un tā sakausējumu virsmu veidošana ar impulsa lāzeru
Citi
Gundars Mežinskis
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Citi
Artūrs Medvids
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
GeSn fotosensori - no pētījumiem līdz lietojumam
Citi
Artūrs Medvids
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Koksni imitējošie biokompozīti
Citi
Sergejs Gaidukovs
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai
Citi
Ruta Švinka
Nanomateriāli un nanotehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai
Citi
Pēteris Apse-Apsītis
Pusvadītāju fizikas katedra (34-14505-SZI-2017/6.1)
Artūrs Medvids
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-Y7010.14100)
Gundars Mežinskis
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5)
Citi
Māris Knite