Information about Author
Name, Surname:

Mārtiņš Randers

Department:

(32400) Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

E-mail:

Martins.Randers(at)rtu.lv

Publications
17 items found, displaying 1 to 10.
Influence of Illitic Clays on the Sintering, Properties, and Structure of Ceramic Stone Materials
(2021)
Gaida Maruta Sedmale, Ilmārs Pokšāns, Mārtiņš Randers, Māris Rundāns
Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals

Projects
3 items found, displaying 1 to 3.
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai
Citi
Ruta Švinka
Silikātu materiālu institūts (34-14100-PL2587.1)
Ruta Švinka