Information about Author
Name, Surname:

Inta Vītiņa

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Inta.Vitina(at)rtu.lv

Publications
41 items found, displaying 1 to 10.
Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of Latvia
(2018)
Inta Kiriloviča, Margarita Karpe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Corrosion of Masonry due to Environmental Influence
(2018)
Margarita Karpe, Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Laimons Timma
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Hydration of Cement Minerals in a Hydraulic Dolomitic Binder
(2018)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Lauma Lindiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Chemical and Physical Processes in the Synthesis of Romancement from Clay and Dolomite
(2017)
Inta Kiriloviča, Linda Krāģe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph indexed in SCOPUS or WOS database
The Influence of Cement on Properties of Lime Mortars
(2017)
Liene Gulbe, Inta Vītiņa, Janīna Sētiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Influence of Firing Temperature on the Chemical Properties of Hydraulic Dolomitic Binder
(2016)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga, Lauma Lindiņa
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases

Projects
9 items found, displaying 1 to 9.
Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu struktūru sintēze
Materiālu tehnoloģija
Jānis Vība
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu testēšanas laboratorija (34-04059-L8066)
Janīna Sētiņa