RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Egīls Plūme

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
A Biodegradable Polymer Nanocomposite: Mechanical and Barrier Properties Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2008 Nadežda Liličenko, Roberts Maksimovs, Remo Merijs-Meri, Egīls Plūme, Jānis Zicāns
A Biodegradable Starch/Clay Nanocomposite: Preparation, Testing and Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Velta Tupureina, Jānis Zicāns, Nadežda Liličenko, Roberts Maksimovs, Egīls Plūme
Development and Characterization of Acrylonitrilebutadiene-Styrene based Composites with Carbon Nanotubes for Smart 3D Printing Applications Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Ingars Reinholds, Guna Vugule, Ruta Saldābola, Tatjana Ivanova, Ženija Roja, Egīls Plūme
Physicomechanical Properties of Polyethylene/Carbon Nanotube Composite Prepared Using Concentrate of Nanotubes in Polyethylene Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Juris Bitenieks, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Roberts Maksimovs, Egīls Plūme
Properties of a Composite Prepared Using a Concentrate of Carbon Nanotubes in Polyethylene Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Roberts Maksimovs, Juris Bitenieks, Egīls Plūme, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri
The Effect of Introduction of Carbon Nanotubes on the Physicomechanical Properties of Polyvinylacetate Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Roberts Maksimovs, Juris Bitenieks, Egīls Plūme, Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri
A Biodegradable Polymer Nanocomposite: Mechanical and Barrier Properties Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Nadežda Liličenko, Roberts Maksimovs, Remo Merijs-Meri, Egīls Plūme, Jānis Zicāns
7 items found, displaying all items.