Environment and Sustainable Development
2010
Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka

The book has been prepared and published with the support of the Norwegian Financial Mechanism Project LV0044 "Development of environmental science study content and study material".


Keywords
environment, sustainable development

Apine, L., Atstāja, D., Auniņa, L., Āboliņa, K., Blumberga, D., Brizga, J., Brīvers, I., Dimante, D., Eglīte, M., Grandins, J., Graudiņa, A., Hēdegorda, K., Jakobsone, K., Kļaviņš, M., Kovbasko, O., Malzubris, J., Medouzs, D., Melecis, V., Meiere, S., Mendziņa, I., Nikodemus, O., Paiders, J., Piebalgs, A., Potočniks, J., Pūle, B., Račinska, I., Ridēns, L., Segliņš, V., Spārītis, O., Spriņģe, G., Stodards, I., Tambovceva, T., Zaļoksnis, J., Žuka, J. Environment and Sustainable Development. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 p. ISBN 9789984452203.

Publication language
Latvian (lv)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196