RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Māris Kļaviņš

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
An Experimental Study of Solidified Water/Cement Matrix Carbonation Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2012 Gunta Abramenkova, Māris Kļaviņš, Gunta Ķizāne, Guna Krieķe
Study of Antimony (V) Sorption on Modified Biomaterial Sorbents Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Maruta Jankēvica, Linda Ansone, Māris Kļaviņš
Characterization of Humic Acids from Raised Bog Peat Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis
Chemical Element Accumulation in Peat and Its Humic Substances Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2015 Diāna Dūdare, Māris Kļaviņš
Climate Change Education in Curricula of Technical and Classical Universities Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2010 Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš
Different Type Clay Amendments for Lead Immobilization in Contaminated Soils Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Juris Burlakovs, Anete Kārkliņa, Andris Karpovičs, Māris Kļaviņš
Dynamic Modeling for Environmental Processes: A Case Study of Lake Engure Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Mārcis Zariņš, Andra Blumberga, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk
FeOOH and Mn8O10Cl3 Modified Zeolites for As(V) Removal in Aqueous Medium Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Andrejs Krauklis, Ruta Ozola, Juris Burlakovs, Kristīne Veģere, Kirills Kirillovs, Anna Trubača-Boginska, Kristaps Rubenis, Valentīna Stepanova, Māris Kļaviņš
Climate Change and Global Warming Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2008 Kristīne Āboliņa, Andris Andrušaitis, Dagnija Blumberga, Agrita Briede, Ieva Bruņiniece, Gunta Grišule, Māris Kļaviņš
21 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3 [Next/Last]