RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ojārs Spārītis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Bernd Delakowitz, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Alexander Feher, Jakob Grandin, Aija Graudiņa, Connie Hedegaard, Victor V. Ionov, Uffe Jakobsen, Christine Jakobsson, Linas Kliučininkas, Māris Kļaviņš, Tiiu Koff, Oleksandra Kovbasko, Iryna Kriba, Paula Lindroos, Jānis Malzubris, Deniss Meadows, Silvija Meiere, Viesturs Melecis, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Andris Piebalgs, Janez Potočnik, Biruta Pūle, Inga Račinska, Lars Ryden, Michael Scoullos, Valdis Segliņš, Ksenia D. Shelest, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Isak Stoddart, Tatjana Tambovceva, Harold Wilhite, Markus Will, Jānis Zaļoksnis, Anke Zenker-Hoffmann, Yuliya Zhuk
Kuldiga: Architecture and Urbanism Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2013 Jānis Krastiņš, Jana Jākobsone, Jānis Asaris, Mārtiņš Lūsēns, Andris Biedriņš, Jānis Zilgalvis, Ilmārs Dirveiks, Agate Eniņa, Daina Antoniška, Ojārs Spārītis, Inga Bērziņa
Environment and Sustainable Development Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2010 Lilija Apine, Dzintra Atstāja, Liene Auniņa, Kristīne Āboliņa, Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Ivars Brīvers, Džineta Dimante, Maija Eglīte, Jakobs Grandins, Aija Graudiņa, Konnija Hēdegorda, Kristīne Jakobsone, Māris Kļaviņš, Oleksandra Kovbasko, Jānis Malzubris, Deniss Medouzs, Viesturs Melecis, Silvija Meiere, Ilona Mendziņa, Oļģerts Nikodemus, Juris Paiders, Andris Piebalgs, Janešs Potočniks, Biruta Pūle, Inga Račinska, Larss Ridēns, Valdis Segliņš, Ojārs Spārītis, Gunta Spriņģe, Izaks Stodards, Tatjana Tambovceva, Jānis Zaļoksnis, Jūlija Žuka
Creation and Restoration of the Oldest Elements of the Town-Planning Structure of Priekule Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Silvija Ozola, Ojārs Spārītis
Preservation of the Identity of the Historical Architectural and Structural Elements of the Polycentric Planning System of the City of Priekule in the Context of Functional Changes Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Silvija Ozola, Ojārs Spārītis
5 items found, displaying all items.