Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

R Felicetti