Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Reinis Drunka
Struktūrvienība (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Reinis.Drunka@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9442-491X

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Ar cēlmetāliem modificētu TiO2 nanopulveru fotokatalītiskās īpašības Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Dzintra Ārija Rašmane, Aija Krūmiņa
Ar sēru leģēta TiO2 nanocaurulīšu fotokatalizatora sintēze un fotokatalītiskās īpašības Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Aloizijs Patmalnieks
Au Supported TiO2-Nanofibers as Novel Catalysts for Glycerol Oxidation Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Svetlana Čornaja, Reinis Drunka, Konstantīns Dubencovs, Svetlana Žižkuna, Dzidra Jankoviča, Janis Kunakovs, Aija Krūmiņa, Elīna Sīle
Comparative Studies of Alumina Coatings on Aluminum Prepared with Electrochemical and Plasma Electrochemical Oxidation Routes Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Krišjānis Šmits, Donāts Millers, Jānis Maniks, Aleksejs Zolotarjovs, Reinis Drunka
Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified With Platinum, Gold And Silver Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Dažādu morfoloģiju TiO2 nanostruktūru sintēze, modificēšana ar cēlmetāliem un to fotokatalītiskās īpašības Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Aija Krūmiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Influence of Pressure to Morphology of TiO2 Nanofibers Prepared by Microwave-Assisted Synthesis Method Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Reinis Drunka, Jānis Grabis, Aija Krūmiņa
Luminescence of Eu Ion in Alumina prepared by Plasma Electrolytic Oxidation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Krišjānis Šmits, Donāts Millers, Aleksejs Zolotarjovs, Reinis Drunka, Mārtiņš Vanks
Microwave Assisted Synthesis and Photocatalytic Properties of Sulfur and Platinum Modified TiO2 Nanofibers Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Reinis Drunka, Jānis Grabis
Microwave Assisted Synthesis, Modification with Platinum and Photocatalytical Properties of TiO2 Nanofibers Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Jānis Grabis, Reinis Drunka, Aija Krūmiņa
Atrasti 30 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Saules gaismā aktīvi nanostrukturēti TiO2- ZnO fotokatalizatori vides aizsardzības problēmu risināšanai Jānis Grabis, Reinis Drunka, Dzidra Jankoviča, Anita Letlena, Ints Šteins, Gundega Heidemane, Pāvels Rodionovs
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Cēsu filiāle (34-02800-Y8082.1.1) 02800 Alvis Sokolovs
Neorganiskās ķīmijas institūts (34-14N00-N8180) 14N00 Tālis Juhna
Plazmas procesu laboratorija (34-14N01-N8196) 14N01 Valdis Kokars
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība Citi 01P12 Dace Paule
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14N00 Jānis Grabis