Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

G. Kaškarova

Publikācijas
Atrasti 3 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 3.
Translucent Component to Provide Thermal Energy Saving in Buildings
(2019)
Kristina Ļebedeva, G. Kaškarova, Andrejs Snegirjovs, Peteris Šipkovs, M. Vanags
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Methodology of Solar Project Managing through All Stages of Development
(2018)
Andrejs Snegirjovs, Kristina Ļebedeva, G. Kaškarova, D. Sergeev
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu