Daudzkanālu datu reģistrācijas iekārta un algoritmu izstrāde National Instruments LabVIEW vidē
Māris Gailis, Jānis Rudzītis, Edmunds Kamoliņš

Tehnoloģijas apraksts

Datu reģistrācijas sistēmu veido ASV ražotāja National Instruments sistēmas pamatbloks ar viegli nomaināmiem digitālo un analogo signālu ieejas un izejas moduļiem. Tāpat iespējams pielietot dažādus specializētu sensoru un signālu ieejas moduļus, piemēram, mērtiltu, temperatūras sensoru vai gāzu koncentrācijas sensoru pieslēgumam. Pamatbloks ar tajā ievietotiem moduļiem parādīts 1. attēlā.

1. attēls. Modulārās mērsistēmas konfigurācijas piemērs

Mūsu komanda izstrādās procesam piemērotu aparatūras konfigurāciju. Sarežģītākais uzdevums šāda veida mērsistēmas izstrādē var būt datu ieguves, filtrēšanas un apstrādes algoritma izveidošana. Izstrādājam sasniedzamajam rezultātam atbilstošu, piemēram, ar procesa norisi sinhronizētu, paralēli un vienlaicīgi reģistrētu datu plūsmu, ar iespēju to uzkrāt un droši saglabāt. Vienkāršas datu plūsmas vizuālās programmas piemērs parādīts 2. attēlā. 

2. attēls. Datu plūsmas programmas piemērsPielietojums

Šādas sistēmas ir piemērotas testa platformu veidošanai. Piemēram, sarežģītu, ar mehānisma kustību sinhronizētu mērsistēmu veidošanai transportlīdzekļu jaudas avotu darbības vai pneimatisku sistēmu gāzu plūsmas un lietderīguma analizēšanai.Priekšrocības

Salīdzinot ar mērsistēmām, kuras veido atsevišķas bet slēgta algoritma iekārtas, piedāvātā sistēma būs radīta tieši konkrētā uzdevuma veikšanai, ar izprotamu, viegli uzlabojumu un paplašināmu funkcionalitāti.Atslēgas vārdi

analogais,digitālais,signāls,vienlaicīgi,virtuālais instruments,labview,ni,national instruments

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv