Transportlīdzekļu sadursmju novēršanas evolucionārā sistēma ar pašapmācību un datorredzi
Mihails Gorobecs, Andrejs Potapovs, Edmunds Kamoliņš

Tehnoloģijas apraksts

Sistēma sastāv no vadības programmatūras un iegultām iekārtām bezpilota elektriskajiem transportlīdzekļiem uz evolucionāro (imūno) algoritmu un mākslīgo neironu tīklu kombinācijas pamata ar spēju mācīties bez cilvēka piedalīšanās un izvairīties no sadursmēm. Pabeigtā variantā produkts ir iegultais dators (mikrodators) ar pieslēgto pozicionēšanas sistēmas moduli (piemēram, GNSS), bezvadu komunikācijas moduli (4G, 5G, Wi-Fi vai cita radio frekvence) un kameru sistēmu. Ir iespējami dažādi funkcionēšanas režīmi: informatīvais (var strādāt transportlīdzekļos ar cilvēku, kā palīgsistēma), aktīvais (prasa pieslēgumu pie transportlīdzekļa vadības izpildmehānismiem), autonomais (bezpilota transportlīdzekļiem). Sistēmas iekārtas atsevišķos transportlīdzekļos strādā un komunicē savā starpā, lai prognozētu sadursmes varbūtību un pieņemtu labāko lēmumu tās minimizēšanai. Neaprīkotus šķēršļus nosaka kamera un datorredzes bloks. Strādājot transportlīdzeklī, sistēma pati mācās ātrāk un labāk spēj meklēt risinājumus, pilnveidojot darbības efektivitāti. Tehnoloģija un programmatūra ir izstrādāta, bet ir nepieciešama sistēmas prototipa izstrāde un testēšana reālajos apstākļos.Pielietojums

Sistēmu vai izmantot jebkuros transportlīdzekļos (sliežu, ceļa, ūdens, gaisa) un mobilo robotu sistēmšs (iekštelpās, noliktavās utml.), lai paaugstinātu kustības drošību. Bez pieslēgšanas pie transportlīdzekļa izpildmehānismiem sistēma ir pilnīgi autonoma un var strādāt par vadītāja palīgsistēmu. Labākā efektivitāte var būt sasniegta autonomajā režīmā un vidē, kur vairāki transportlīdzekļi ir aprīkoti ar šādām ierīcēm un veido datu apmaiņas tīklu, nevis izmanto tikai datorredzi objektu/šķēršļu atpazīšanai. Līdz ar to sistēma paredzēta nodrošināt pārvietojamo mobilo robotu vai transportlīdzekļu bezsadursmju komandas darbību.Priekšrocības

Autonoma sistēma. Kā vadītāja palīgsistēma, prasa pieslēgšanu tikai pie barošanas. Jebkurā režīmā neprasa cilvēka ievadi (kaut opcionāli cilvēks varētu koriģēt jūtīgumu), pati pielāgojas jebkuram transportlīdzeklim, paātrināšanas/bremzēšanas/trajektorijas izmaiņas īpatnībām, nepārtraukti evolucionē pati mācoties maksimāli ātri reālā laikā pieņemt labākos risinājumus sadursmju varbūtības minimizēšanai.Atslēgas vārdi

mākslīgais intelekts,droni,evolucionārie algoritmi,mašīnapmācība,neironu tīkli,transportlīdzeklis,bezpilota transportlīdzeklis,sadursmju novēršana,pretsadursmju sistēma,kustības drošība,datorredze,transports

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv