Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens
Viktors Mironovs, Aleksejs Tatarinovs, Pāvels Onufrijevs, Artūrs Medvids

Izgudrojums attiecas uz mašīnbūves, pulvermetalurģijas un aditīvās ražošanas nozarēm. Piedāvāta konstrukcija, kas sastāv no savstarpēji savienotām dobām metāla minisfērām un atšķiras ar to, ka minisfēru sieniņās ir vismaz viena caurejoša atvere. Lai konstrukcija spētu amortizēt vibrācijas un uzkrāt siltumu, minisfēras var būt aizpildītas ar šķidrumu.Paņēmiens minētās dobo minisfēru konstrukcijas izgatavošanai ietver dobu minisfēru savienošanu lāzermetināšanas ceļā, uzsildot minisfēru kontakta zonu. Caur iepriekš izveidotu vismaz vienu caurejošu atveri minisfēras sieniņā veic sieniņas sildīšanu no iekšpuses, izmantojot lokālu lāzera starojumu, līdz brīdim, kad minisfēras ir savienojušās. Ja minisfēras ir aizpildītas ar šķidrumu, atveres tiek hermētiski noslēgtas ar viegli kūstošu materiālu, kura kušanas temperatūra ir zemāka par minisfēru materiāla kušanas temperatūru.Izgudrojumu var izmantot aviācijas, transporta, mašīnbūves un sadzīves tehnikas rūpniecības detaļu izgatavošanai no kompozītmateriāliem, piemēram, vibrāciju un trokšņu slāpētāju, kā arī bremžu sistēmu elementu izgatavošanai.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv