Biodīzeļdegviela un tās izgatavošanas paņēmiens
Valdis Kampars, Lauma Laipniece

Izgudrojums attiecas uz biodīzeļdegvielas iegūšanu ķīmiski katalizētas interesterifikācijas reakcijā vienā stadijā atmosfēras spiedienā un zemākā temperatūrā par 32 °C, reakcijas ilgumam nepārsniedzot 45 minūtes. Par reaģentu izmanto metilformiātu, bet pēc katalizatora neitralizēšanas un reaģenta pārākuma atdestilēšanas veic nostādināšanu un biodīzeļdegvielas atdalīšanu no formīnu slāņiem. Par katalizatoru izmanto kālija terc-butoksīda šķīdumu terc-butanolā vai tetrahidrofurānā noteiktā katalizatora un eļļas molārā attiecībā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv