Klimatneitrāla centralizētās siltumapgādes sistēma
Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Ieva Pakere

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, konkrēti uz klimatneitrālu centralizētās siltumapgādes, siltumsūkņu un saules enerģijas lietojumu telpu apsildei un karstā ūdens apgādei. Izgudrojuma mērķis ir piedāvāt risinājumu klimatneitrālai un efektīvai siltumapgādes sistēmai, kas ļauj sasniegt Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķus un, kas ļauj sasniegt energoefektivitātes paaugstinājumu siltumapgādes sistēmā par 5 % un samazināt SEG emisijas. Klimatneitrālā centralizētā siltumapgādes sistēmā siltumsūknis ir savienots ar siltumsūkņa antifrīza turpgaitas cauruļvadu un siltumsūkņa antifrīza atgaitas cauruļvadu, kas ievietoti paralēli centralizētās siltumapgādes siltuma tīkla turpgaitas un centralizētās siltumapgādes siltuma tīkla atgaitas cauruļvadam, un ievietoti gruntī mitruma uztveršanas zonā. Izgudrojums paredz siltumsūknim pievienot saules PV paneļus, no kuriem elektroenerģija tiek pievadīta stratifikācijas tvertnei ar elektrisko sildītāju, kas ir savienota ar centralizētā siltumapgādes siltuma tīkla turpgaitas cauruļvadu.
Energoefektivitātes paaugstinājums tiek sasniegts, kombinējot centralizētās siltumapgādes tīklu zudumu samazinājumu, siltumsūkņu transformācijas koeficienta pieaugumu un saules enerģijas lietojumu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv